CREDITS

We thank you for your support!

SPECIAL THANKS TO:

Spyros Malandreniotis / Konstantina Tsavidopoulou / Trade Association of Leonidio: Nea Epochi / Lise Condis - Treliz / Maria Zilakou / Leave Your Crisis in Greece.

PHOTO CREDITS:

Anna Kitsou - Giannis Seferos / Eleftheria Spantidaki - Konstantinos Pantos, Petros Hatzianastasiou / Elina Kakourou - Nicholas Stavropoulos / Sevi Mavrelou - Studio Kominis Athens / Eugenia Feroussi - Eugenia Feroussi / Maria Chaniou - Christoph Ziegler / Dita Antonopoulou - Dita Antonopoulou / Teresa Degleri - Teresa Degleri / Marianna Tzouti - Vasilis Kaminaris/Bogz / Eleni Gadolou - Eleni Gadolou / Kalliopi Stekouli - Fotini Pimpa / Tanya Suworova - Sarandos Kyrios / Loukia Richards & Christoph Ziegler - Christoph Ziegler.

Curatorial & media work: Loukia Richards
Exhibition setup & web design: Christoph Ziegler
Click logo for contact / link: